برچسب: گزاره

۴

سخت گیرد روزگار …

شعر از حافظ بود که می گفت: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می‌گردد جهان...