صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

برداشتی آزاد | rab ne banadi jodi

آقا من دوباره فیلم هندی دیدم. سرزنشم نکنین! اما من خودم از طرفداران سینما هند هستم، از نظر من فیلماشون پرورش دهنده روح آدمه، البته به سبک هندی! اعتراف می کنم قبل از دیدن فیلم  rab ne banadi jodi فکر می کردم فقط من تو دنیا این طرز فکر رو دارم و تنها هستم رو […]