برچسب: محیط زیست

۰

انقراض | به جهت دوازدهم اسفندماه

زمین از زمان شکل گرفتنش تا الان میزبان جانداران متنوعی بوده! از تک سلولی ها بگیرید تا وقتی که ماهی های کوچک پا به این دنیا گذاشتن، تا وقتی که اولین موجود زنده پاشو...

۶

لطفا وحشی نباشیم

ممنونم از بلاگ جملات زیبای گیله مرد بابت تصویری که منتشر کرده بود. و شما در بالا می بینید! ترجمش اینه  من به تنهایی ۲۲ کیلوگرم گاز دی اکسید کربن را در یکسال جذب میکنم؛...