صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

کاش فقط کمی بالا بروم …

قول می دهم …

فقط کمی …

فقط تا ابرها بالا میروم …

همانجا کافیست!

کافیست تا او را ببینم …

کافیست تا دل سرکشم را کمی آرام کنم

کافیست تا مطمئن شوم که هنوز شاد است …

هنوز هم بدون من میخندد …

بگذارید کمی تغییر کنم …

مثل ابرها ببارم و ببخشم بی انتظار …

سایبانی باشم برای او …

دنیا را برایش زیر پا بگذارم ….

فقط بگویید …

فقط به او بگویید که …

آه …

چیزی نگویید! شاید هیچگاه نباید حال مرا بفهمد …

شاید این حال فقط تقدیر من است، فقط و فقط …

 

 

توضیح عکس : گاهی اوقات توی روز سری به آسمون و ابرا انداختن آدم رو به وجد میاره …

2 پاسخ

 1. Anathema – Flying
  *******************

  Started a search to no avail
  A light that shines behind the veil trying to find it
  And all around us everywhere
  Is all that we could ever share if only we could see it
  Feel there’s truth that’s beyond me
  Life ever changing weaving destiny

  And it feels like I’m flying above you
  Dream that I’m dying to find the truth
  Seems like your trying to bring me down
  Back down to earth, back down to earth

  Layers of dust and yesterdays
  Shadows fading in the haze of what I couldn’t say
  And though I said my hands were tied
  Times have changed and now I find I’m free for the first time
  Feel so close to everything now
  Strange how life makes sense in time now

  And it feels like I’m flying above you
  Dream that I’m dying to find the truth
  Seems like your trying to bring me down
  Back down to earth, back down to earth

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال امنیتی را پاسخ دهید. *