صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خط زمانی مهبانگ اساسا یک لیست از اتفاقات مرتبط به هم هست و بزرگترین رویدادی محسوب می شه که در عالم رخ داده. بر اساس فرضیات، مدل ها، تئوری هایی که با یکدیگر شکل گرفتند و نظریه مهبانگ نامیده شدند.

آغاز، هنگامی که زمان آغاز می شود و  برابر با صفر هست در حقیقت قسمتی از مهبانگ محسوب نمی شود! برخلاف تصور سایرین. این بخاطر دو تئوری فیزیک هست که قلب نظریه بیگ بنگ محسوب میشوند. نسبیت عام (GR) و مدل استاندارد فیزیک ذرات (SM) که متقابلا ناسازگار هستند و ناسازگاری چنان غیر قابل تحمل می شود که گفته میشود هر چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده در اولین مرحله پلانک (تقریبا ۱۰-۴۳ ثانیه) بی معنی است.

در حقیقت، نزدیکتر به زمان پلانک – زمانی که GR و SM کاملا ناسازگار هستند، توصیفات ما کمتر قابل اعتماد هستند … اما با این حال زمان نسبی، بسیار خوب است. 

در حقیقت خیلی هم صحیح نیست. درجه های حرارت نسبتا مشخص است. نیروها، جرم و تابش به روش های متفاوتی با هم دیگر در تعامل هستند که این به دما، فشار و تراکم بستگی دارد، اما تبدیل شدن دما در زمان بستگی به پارامترهای مختلفی دارد که تا کنون به خوبی شناخته و تنظیم نشدند. با این حال، میانگین تراکم انرژی جرم جهان، امروز، برآورد شده است. شش اتم هیدروژن در هر متر مربع.

حدود ۱۰-۳۵ ثانیه بعد لیپتون ها و باریون ها ایجاد شدند (نیروی قوی به یک نیروی مجزا تبدیل شد) و تورم موجب شد تا جهان به اندازه ی گسترده ای گسترش یابد چنانکه بخشی بعدها به جهان قابل مشاهده ما تبدیل شد.

حدود ۱۰-۱۱ نیروی اکترو مغناطیس و نیروی ضعیف به وجود آمدند.

و در حدود یک میکروثانیه دیگر جهان تحت تاثیر فاز دیگری قرار گرفت … دیگر پلاسما کوارک-گلوئون نبود، اما هادرون ها (پروتون ها و نوترون ها) به وجود آمدند.

وقتی زمان حدود یک ثانیه گذشته بود، واکنش های هسته ای باعث به وجود آمدن اتم های پرتوزا مثل دوتریوم و هلیوم۳ شدند. ( قبل از این زمان جهان برای شکل گیری آنها بسیار داغ بود و همینطور برای شکل گیری اتم های پیچیده تر بیگ بنگ.)

ما میتوانیم ابتدایی ترین قسمت ها از جهان را به صورت مستقیم ببینیم، این مساله وقتی رخ داد که الکترون ها و پروتون ها و سایز ذرات اتم هیدروژن را ساختند. این دوره بازسازی است و ما آن را امروزه به عنوان امواج پس زمینه کیهانی می شناسیم. گرانش نیروی غالب شد. ( قبل از آن نیروی الکترومغناطیس بود – جهان تحت سلطه تابش بود – در هنگام شکل گیری عناصر پیچیده تر، نیروهای قوی و ضعیف شکل گرفتند.)

دوران استراحت یا همان عصر تاریک ( زمانی که اولین ستاره ها در حال شکل گیری بودند), دوران بازسازی ( هنگامی که ستارگان و کوآزارها اتم های هیذروژن پراکنده را یونیزه می کردند.) شکل گیری کهشکان ها،و حدود ۱۳٫۴ میلیارد سال بعد ما آسمان را مشهاده می کنیم و روی خطوط زمانی آن کار می کنیم.

 

 

منبع


 

 

 

هر هفته یکشنبه راس بیست و سی دقیقه به روز میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال امنیتی را پاسخ دهید. *