صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

پراکنده

* کارم از تبلی به جایی رسید که دیگه حتی واسه به روز کردن سایت هم تنبل شدم … سعیم رو میکنم تکرار نشه. این دومین باره این روال داره شکسته میشه آمار بازدید سایت نسبت به گذشته واقعا افت کرده نمی دونم باید چیکارشون کنم ؟؟؟ ** دیروز اصلا روز خوبی نبود، اصلا. برعکس […]