برچسب: سوء مدیریت

۲

دوره من

وقتی مدیریت موسسه علوم رو به عهده گرفتم، یک چیز رو پیش خودم مد نظر داشتم که دوره من، مثل دوره های قبل نباشه! به این خواسته هم رسیدم! دوره مدیریت من بسیار بدتر...